Δωρεάν πακέτα FREE

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τώρα ένα από τα πακέτα FREE και να αρχίσετε να καταχωρείτε τους πελάτες και τις συναλλαγές της επιχείρησής σας. Δείτε πιο πακέτο σας εξυπηρετεί στην σελίδα ποιο πακέτο χρειάζεται η επιχείρηση μου.

 • Τα πακέτα FREE δίνονται δωρεάν, όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργούν κανονικά (δεν είναι DEMO) και  δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
   
 • Περιορισμοί πακέτων FREE: μπορείτε να καταχωρίσετε έως 50 επαφές,  έως 200 συναλλαγές, έως 10 προϊόντα και να αποστείλετε έως 4 φαξ/ημέρα.
   
 • Αν στο μέλλον αγοράσετε κάποιο πακέτο PRO, τα δεδομένα (πελατολόγιο, συναλλαγές, κλπ) που έχετε ήδη καταχωρήσει στο πακέτο BASIC, εισάγονται αυτόματα και στο πακέτο PRO.

Τα αρχεία ελέγχονται με πολλαπλά antivirus: www.VirusTotal.com, www.VirScan.org.

Οδηγίες κατεβάσματος πακέτου
Τελευταία έκδοση: 2.58.00
 
Τα αρχεία εγκατάστασης είναι οργανωμένα σε φακέλους ανάλογα με την έκδοση τους
(π.χ. όνομα φακέλου 2.58/ για τα αρχεία της έκδοσης 2.58.XX).
Αν κατεβάζετε το ΔΙΑΣ για πρώτη φορά κατεβάστε την τελευταία έκδοση.
Αν κατεβάζετε το ΔΙΑΣ για επανεγκατάσταση κατεβάστε την ίδια έκδοση με αυτή που χρησιμοποιούσατε.
Πακέτο  Όνομα Αρχείου
ΔΙΑΣ Πελατολόγιο dias_setup_ms0100.exe
ΔΙΑΣ Συναλλαγίες dias_setup_ms0200.exe
ΔΙΑΣ Τιμολόγηση dias_setup_ms0300.exe
ΔΙΑΣ Επιχείρηση dias_setup_ms0400.exe

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το κατάλληλο πακέτο
 

 

Ιστορικό εκδόσεων

Έκδοση 2.06

2009-10-08 09:00
 • Καρτέλα Προϊόντος: Προστέθηκε πεδίο με το ποσοστό κέρδους.
 • Συναλλαγές, προσφορές: Δυνατότητα κλειδώματος μιας συναλλαγής ή μιας προσφοράς ώστε να προστατεύεται από μελλοντικές διαγραφές ή αλλαγές. Κλειδώστε τις ολοκληρωμένες συναλλαγές ή τις προσφορές που έχετε στείλει στους πελάτες σας.
 • Καρτέλα συναλλαγής: Πεδίο με τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης του συναλλασσόμενου που επιτρέπει την αντιγραφή και επικόλλησή τους σε άλλες εφαρμογές.
 • Εκτύπωση αθεώρητων αποδείξεων είσπραξης και αποδείξεων πληρωμής σε Α4.
 • Εκτύπωση Απλού εντύπου απαίτησης και στο ΔΙΑΣ-Συναλλαγές.
 • Καρτέλα συνάντησης: Νέο κουμπί που εμφανίζει τη συνοπτική καρτέλα επιχείρησης για την επιλεγμένη επιχείρηση.
 • Νέες Αναφορές: "Επαγγέλματα πελατών" και "Πελάτες, έναρξη, διάρκεια και τζίρος".
 • Tα έντυπα excel υποστηρίζουν περισσότερα από 2 δεκαδικά ψηφία στη τιμή προϊόντος.

Έκδοση 2.03

2009-06-30 12:00
 • Συναλλαγές
  Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε αρχεία CSV.
 • Καρτέλα Προϊόντος
  Εικόνα προϊόντος μεγέθους 200x200
 • Στοιχεία Επιχείρησης
  Νέα πεδίο "Σημειώσεις" και Λογότυπο μεγέθους 200x200

Έκδοση 2.02

2009-06-29 12:00
 • Καρτέλα επαφών
  Το έντυπο "Υπόλοιπα συναλλασσόμενου" βρίσκεται στο κουμπί "Έντυπα".
 • Καρτέλα Απαίτησης
  νέο έντυπο "Έντυπο Απαίτησης"
 • Μετατροπές
  "Δημιουργία παρόμοιας απαίτησης"
  "Δημιουργία Είσπραξης από την Απαίτηση"
   (ΔΙΑΣ :: Συναλλαγές)
   "Δημιουργία Προσφοράς από την Απαίτηση"
   (μόνο στα ΔΙΑΣ :: Προϊόντα, ΔΙΑΣ :: Επιχείρηση)
 • Προσφορές
  δυνατότητα δημιουργίας προσφορών
  (μόνο στα ΔΙΑΣ :: Προϊόντα, ΔΙΑΣ :: Επιχείρηση)
 • Αναφορές
  "ΦΠΑ Μηνός", "ΦΠΑ Τριμήνου"
  αφαιρέθηκε η παράμετρος "'Έτος"

Έκδοση 2.00

2009-05-27 12:00
 • "Ρυθμίσεις > Στοιχεία επιχείρησης"
  τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις του λογισμικού
 • "Καρτέλα επαφών > Εκτύπωση > "Υπόλοιπα συναλλασσόμενου"
 • "Συναλλαγές > Τύποι Συναλλαγών"
  μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους συναλλαγών που χρησιμοποιείτε περισσότερο