Δωρεάν πακέτα FREE

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τώρα ένα από τα πακέτα FREE και να αρχίσετε να καταχωρείτε τους πελάτες και τις συναλλαγές της επιχείρησής σας. Δείτε πιο πακέτο σας εξυπηρετεί στην σελίδα ποιο πακέτο χρειάζεται η επιχείρηση μου.

 • Τα πακέτα FREE δίνονται δωρεάν, όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργούν κανονικά (δεν είναι DEMO) και  δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
   
 • Περιορισμοί πακέτων FREE: μπορείτε να καταχωρίσετε έως 50 επαφές,  έως 200 συναλλαγές, έως 10 προϊόντα και να αποστείλετε έως 4 φαξ/ημέρα.
   
 • Αν στο μέλλον αγοράσετε κάποιο πακέτο PRO, τα δεδομένα (πελατολόγιο, συναλλαγές, κλπ) που έχετε ήδη καταχωρήσει στο πακέτο BASIC, εισάγονται αυτόματα και στο πακέτο PRO.

Τα αρχεία ελέγχονται με πολλαπλά antivirus: www.VirusTotal.com, www.VirScan.org.

Οδηγίες κατεβάσματος πακέτου
Τελευταία έκδοση: 2.58.00
 
Τα αρχεία εγκατάστασης είναι οργανωμένα σε φακέλους ανάλογα με την έκδοση τους
(π.χ. όνομα φακέλου 2.58/ για τα αρχεία της έκδοσης 2.58.XX).
Αν κατεβάζετε το ΔΙΑΣ για πρώτη φορά κατεβάστε την τελευταία έκδοση.
Αν κατεβάζετε το ΔΙΑΣ για επανεγκατάσταση κατεβάστε την ίδια έκδοση με αυτή που χρησιμοποιούσατε.
Πακέτο  Όνομα Αρχείου
ΔΙΑΣ Πελατολόγιο dias_setup_ms0100.exe
ΔΙΑΣ Συναλλαγίες dias_setup_ms0200.exe
ΔΙΑΣ Τιμολόγηση dias_setup_ms0300.exe
ΔΙΑΣ Επιχείρηση dias_setup_ms0400.exe

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το κατάλληλο πακέτο
 

 

Ιστορικό εκδόσεων

Έκδοση 2.37

2011-09-28 15:00

Έκδοση 2.36

2011-07-25 12:00
 • Νέο Σετ ετικετών Προϊόντων 8x2
  Εκτυπώστε αυτοκόλητες ετικέτες για κάθε ένα από τα προϊόντα σας.
 • Έντυπα 
  στα έντυπα προς εκτύπωση υπολογίζονται το Προηγούμενο Υπόλοιπο και Νέο Υπόλοιπο του πελάτη.
 • Ποσοστό παρακράτησης 
  Το ποσοστό παρακράτησης μπορεί πλέον να οριστεί από τον χρήστη, για όλους τους τύπους συναλλαγών που υποστηρίζουν παρακράτηση.

 

Έκδοση 2.35

2011-06-07 12:00
 •  Ανάλυση υπολογισμού ΦΠΑ στα Έντυπα
  στα έντυπα προς εκτύπωση εμφανίζεται πίνακας με την ανάλυση υπολογισμού για κάθε συντελεστή ΦΠΑ που απαρτίζεται το παραστατικό.
  (η ανάλυση περιλαμβάνει μέχρι τρείς (3) συντελεστές ΦΠΑ).

Έκδοση 2.33

2011-05-11 12:00
 • Υποστήριξη για παραστατικά "ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών"
  Καταχώριση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%.

Έκδοση 2.32

2011-04-11 12:00
 • Εκτύπωση Μηχανογραφημένων παραστατικών
  Μηχανισμός αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης. Από την καρτέλα του παραστατικού επιλέξτε "Σχετικές Εργασίες > Αντιμετώπιση προβλήματος εκτύπωσης παραστατικού".

Έκδοση 2.31

2011-03-08 12:00
 • Έντυπο "Υπόλοιπα Συναλλασσόμενου"
  Υποστηρίζει δύο (2) σελίδες
 • Νέοι τύποι συναλλαγής:
  "ΑΛΠΔΑ - Απόδειξη Λιανικής Πώλησης - Δελτίο αποστολής"
  "Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής"
 • "Ακυρωτικό Στοιχείο"
  υποστήριξη έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου για όλα τα Μηχανογραφημένα Παραστατικά.

Έκδοση 2.30

2011-02-14 12:00
 • Τιμολόγηση μέσω Φορολογικού Mηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ)
  Από Χειρόγραφα σε Μηχανογραφημένα παραστατικά
 • Τύποι Συναλλαγών
  Ομαδοποίηση σε τρείς ομάδες:
   "Συναλλαγές"
   "Χειρόγραφα Παραστατικά"
   "Μηχανογραφημένα Παραστατικά"
 • Μετονομασία τύπων Συναλλαγών:
    "Απαίτηση (Τιμολόγιο ή παραγγελία)" σε "Απαίτηση"
    "Υποχρέωση (Τιμολόγιο ή παραγγελία)" σε "Υποχρέωση"
 •  Νέος τύπος συναλλαγής "Δελτίο Αποστολής από Προμηθευτές"
  Χρησιμοποιήστε το για να καταχωρήσετε τα δελτία αποστολής που λαμβάνετε από προμηθευτή σας για να γίνει εισαγωγή προϊόντων στην αποθήκη.

Έκδοση 2.29

2011-01-26 12:00
 • Το λογότυπο που έχετε αποθηκεύσει στα Στοιχεία της Επιχείρησης λειτουργεί και σε δικτυακή εγκατάσταση.
 • Εντυπο "Απαίτηση (Τιμολόγιο ή παραγγελία) αναλυτικό"
  στην εκτύπωση εμφανίζονται και οι Σημειώσεις που καταχωρούνται σε κάθε γραμμή στην  "Ανάλυση Παραγγελίας".

 

Έκδοση 2.25

2010-11-01 12:22
 • Το λογότυπο που έχετε αποθηκεύσει στα Στοιχεία της Επιχείρησης εμφανίζεται σε όλες τις εκτυπώσεις των εντύπων (εκτός των εκτυπώσεων Ετικετών).
 • Νέο σετ Ετικετών 8x3 70mm x 37mm.
 • Καρτέλα Συναλλαγής
  Προστέθηκαν νέα πεδία: "Σκοπός διακίνησης", "Τόπος Φόρτωσης" και "Τόπος Προορισμού".

Έκδοση 2.24

2010-09-14 12:00
 • Στην "Ανάλυση παραγγελίας > Επιλογή Προιϊόντος" εμφανίζεται το απόθεμα του προϊόντος. (μόνο στα ΔΙΑΣ-Προϊόντα, ΔΙΑΣ-Επιχείρηση)
 • Αναφορά "Υπόλοιπα Πελατών"
  στην στήλη "Τηλέφωνα" εμφανίζονται όλα τα τηλεφωνικά νούμερα που έχουν καταχωρηθεί στην καρτέλα του πελάτη