Δωρεάν πακέτα FREE

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τώρα ένα από τα πακέτα FREE και να αρχίσετε να καταχωρείτε τους πελάτες και τις συναλλαγές της επιχείρησής σας. Δείτε πιο πακέτο σας εξυπηρετεί στην σελίδα ποιο πακέτο χρειάζεται η επιχείρηση μου.

 • Τα πακέτα FREE δίνονται δωρεάν, όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργούν κανονικά (δεν είναι DEMO) και  δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
   
 • Περιορισμοί πακέτων FREE: μπορείτε να καταχωρίσετε έως 50 επαφές,  έως 200 συναλλαγές, έως 10 προϊόντα και να αποστείλετε έως 4 φαξ/ημέρα.
   
 • Αν στο μέλλον αγοράσετε κάποιο πακέτο PRO, τα δεδομένα (πελατολόγιο, συναλλαγές, κλπ) που έχετε ήδη καταχωρήσει στο πακέτο BASIC, εισάγονται αυτόματα και στο πακέτο PRO.

Τα αρχεία ελέγχονται με πολλαπλά antivirus: www.VirusTotal.com, www.VirScan.org.

Οδηγίες κατεβάσματος πακέτου
Τελευταία έκδοση: 2.58.00
 
Τα αρχεία εγκατάστασης είναι οργανωμένα σε φακέλους ανάλογα με την έκδοση τους
(π.χ. όνομα φακέλου 2.58/ για τα αρχεία της έκδοσης 2.58.XX).
Αν κατεβάζετε το ΔΙΑΣ για πρώτη φορά κατεβάστε την τελευταία έκδοση.
Αν κατεβάζετε το ΔΙΑΣ για επανεγκατάσταση κατεβάστε την ίδια έκδοση με αυτή που χρησιμοποιούσατε.
Πακέτο  Όνομα Αρχείου
ΔΙΑΣ Πελατολόγιο dias_setup_ms0100.exe
ΔΙΑΣ Συναλλαγίες dias_setup_ms0200.exe
ΔΙΑΣ Τιμολόγηση dias_setup_ms0300.exe
ΔΙΑΣ Επιχείρηση dias_setup_ms0400.exe

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το κατάλληλο πακέτο
 

 

Ιστορικό εκδόσεων

Έκδοση 2.47

2013-07-02 12:17
 • Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
  Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
   
  Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
  Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) Αθεώρητο 
  Α.ΑΥΤΟΠΑΡ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αθεώρητο
   
 • Συντελεστές ΦΠΑ
  Προστέθηκε δυνατότητα προεπιλογής του συντελεστή ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε περισσότερο στην επιχείρηση σας.
 • Συντελεστής ΦΠΑ Προϊόντος/Υπηρεσίας
  Ο συντελεστής ΦΠΑ του προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται πλέον στην καρτέλα του προϊόντος/υπηρεσίας και ΟΧΙ στην κατηγορία του προϊόντος/υπηρεσίας όπου ορίζονταν μέχρι τώρα. 

Έκδοση 2.46

2013-05-08 10:51
Η έκδοση περιλαμβάνει τροποποιήσεις και αλλαγές που καθιστούν την έκδοση των Μηχανογραφημένων Παραστατικών με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, μέσω του ΔΙΑΣ, συμβατή με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ.
 
Ο Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) που χρησιμοποιείτε πρέπει επίσης να είναι συμβατός με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ
 
Σημειωτέον ότι η νέα έκδοση είναι επίσης συμβατή με τους Φορολογικούς Μηχανισμούς που χρησιμοποιείτε ήδη.
 
Μηχανογραφημένα Παραστατικά με Σήμανση
Έγινε μετονομασία έτσι ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς με την ονοματολογία που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ. 
 
Πιστωτικό ΤΠΥ
Καταργήθηκε. Χρησιμοποιείται ένα πιστωτικό τιμολόγιo για Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Έκδοση 2.45

2013-04-02 11:35
 • Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
  Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
  Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχει προστεθεί το Αθεώρητο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ). Σταδιακά στις επόμενες εκδόσεις θα προστεθούν όλα τα παραστατικά που μπορούν πλέον να εκδίδονται Αθεώρητα.
   
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συμβουλευτείτε τον λογιστή ή τον φοροτεχνικό σας για να επιβεβαιώσετε αν βάση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας είστε υπόχρεος έκδοσης Αθεώρητων Μηχανογραφημένων παραστατικών.
 • Κατάλογος Προϊόντων/Υπηρεσιών
  Εμφανίζονται τα πεδία: ΦΠΑ και Τιμή με ΦΠΑ
  Ιδιαίτερα χρηστικό στην εκτύπωση τιμοκαταλόγου και στην εκτύπωση ετικετών.
 • Καρτέλα Προϊόντος/Υπηρεσίας
  Ελ.Πεδίο Ημ/νίας
  Μπορείτε να το μετονομάσετε σε Διάρκεια του προϊόντος, Λήξη προϊόντος, κτλ.
  Ελεύθερο Πεδίο 2
  Πεδίο πολλαπλών επιλογών ορισμένων από τον χρήστη.

Έκδοση 2.44

2013-02-20 10:43
 • Διαχωρισμός σε Προϊόντα και Υπηρεσίες
  Ο διαχωρισμός εξυπηρετεί την ορθολογικότερη καταχώρηση και κατηγοριοποίηση στην βάση δεδομένων καθώς και την ορθή καταχώριση προϊόντων/υπηρεσιών στα αντίστοιχα παραστατικά. 
  Για παράδειγμα, ΔΕΝ επιτρέπει να καταχωρηθούν Προϊόντα  σε ΤΠΥ – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, όπως ΔΕΝ επιτρέπει να καταχωρηθούν Υπηρεσίες σε ΤΔΑ – Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.
  Με αυτή την προσθήκη όσα προϊόντα ήταν καταχωρημένα θεωρούνται Προϊόντα και όχι Υπηρεσίες. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν παραστατικά που περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσίας πρέπει να διορθώσουν τις καταχωρίσεις στον κατάλογο προϊόντων που χρησιμοποιούνται σαν υπηρεσίες, αλλάζοντας την τιμή του πεδίου Κατάσταση από Ενεργό Προϊόν σε Ενεργή Υπηρεσία στην καρτέλα Προϊόντος.
 • Τιμολόγιο Αγοράς Αγαθών από Ιδιώτη με χαρτόσημο 3,6%
  Νέο μηχανογραφημένο παραστατικό με σήμανση.
 • Νέα αναφορά Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου Μηνός
 • Στα Έντυπα εμφανίζονται τα πεδία Τρόπος Παράδοσης και Όροι Πληρωμής μόνο αν έχουν προηγουμένως συμπληρωθεί στην καρτέλα συναλλαγής
 • Έντυπο Υπόλοιπα Συναλλασσομένου.  
  Διορθώθηκε σφάλμα όπου δεν εμφανιζόταν το πρώτο υπόλοιπο του συναλλασσομένου.

Έκδοση 2.43

2012-12-05 12:18
 • Διορθώνει πρόβλημα που παρουσιάζεται σε δικτυακή εγκατάσταση κατά την αναβάθμιση του λογισμικού και της βάσης δεδομένων σε νέα έκδοση. Συνιστούμε στους χρήστες που χρησιμοποιούν δικτυακή εγκατάσταση να αναβαθμίσουν σε αυτή την έκδοση. 
 • Νέα επιλογή 'Να εμφανίζεται το Προηγούμενο/Νέο Υπόλοιπο στα Έντυπα'
  Επιλέξτε το για να εμφανίζεται το Προηγούμενο και Νέο Υπόλοιπο στα έντυπα των παραστατικών.
  Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε 'Ρυθμίσεις > Επιλογές Εμφάνισης', σελιδοδείκτης 'Συναλλαγές'.

Έκδοση 2.42

2012-11-23 09:52
 • Νέα αναφορά: Τζίρος ανά κατηγορία Προϊόντος για χρονική περίοδο
 • Νέα αναφορά: Τζίρος ανά Προϊόν για χρονική περίοδο
 • Πεδία Επωνυμία Επιχείρησης, Επωνυμία Τιμολόγησης, Δραστηριότητα ΚΒΣ
  Αυξήθηκε το μέγεθος τους σε 100 χαρακτήρες.
 • Νέο δικαίωμα χρήστη Οικονομικές Αναφορές

Έκδοση 2.41

2012-06-22 16:00

Η έκδοση 2.41 διορθώνει πρόβλημα που παρουσιάζεται στην έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών με πολλά είδη στην ανάλυση παραγγελίας.Συνιστούμε στους χρήστες με φορολογικό μηχανισμό να αναβαθμίσουν στην έκδοση 2.41.

Έκδοση 2.40

2012-06-20 11:13
 • Νέο μηχανογραφημένα παραστατικά:
  ΠΤΙΜ - Πιστωτικό Τιμολόγιο
  Επιστροφή Xρημάτων
 • Καρτέλα από το Ευρετήριο Επαφών: το Πεδίο 'ΔΟΥ' έγινε Aυτόματης Συμπλήρωσης
 • Νέα μετατροπή: Δημιουργία 'Τιμολογίου Αγοράς' από 'Δελτίο Αποστολής από Προμηθευτές

Έκδοση 2.39

2012-04-03 15:15
 • Νέα μηχανογραφημένα παραστατικά:
  Ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης
  Απόδειξη επιστροφής λιανικής
 • Οι Πωλήσεις, Αγορές υπολογίζονται πλέον χωρίς ΦΠΑ, στις παρακάτω αναφορές:
  Πωλήσεις - Εισπράξεις περιόδου
  Παραγγελίες ή τιμολογήσεις (Πωλήσεις) ανά κατηγορία
  Παραγγελίες ή τιμολογήσεις (Αγορές) ανά κατηγορία
 • Δημιουργία παρόμοιας Υποχρέωσης, Δημιουργία παρόμοιας Πληρωμής

Έκδοση 2.38

2011-11-28 09:45

Σημείωση: όσοι χρήστες χρησιμοποιούσαν παλαιότερη έκδοση πρέπει επίσης να κατεβάσουν την 2.38

 • Πληρωμή από Υποχρέωση
 • ΑΠΥ - Χειρόγραφη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
 • Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς στην εκτύπωση Πίνακα
 • Πωλήσεις / Αγορές / Κέρδη / ΦΠΑ ανά Μήνα