Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα Χειρόγραφα παραστατικά; (μόνο στα ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση, ΔΙΑΣ-Επιχείρηση)

2011-03-24 16:28

Τα Χειρόγραφα παραστατικά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των αντίστοιχων έντυπων μπλοκ χειρόγραφων παραστατικών της επιχείρησης σας. Καταχωρώντας τα στις συναλλαγές συμμετέχουν στους τζίρους, στα υπόλοιπα και στις λοιπές αναφορές, έτσι ώστε να έχετε πλήρη εικόνα των οικονομικών μεγεθών.

Σημ.: τα Χειρόγραφα παραστατικά ΔΕΝ ενημερώνουν την μνήμη του φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ), οπότε και δεν λαμβάνουν σήμανση.

Σειρές Παραστατικών
Μπορείτε να ορίσετε Σειρά και Αρίθμηση για κάθε τύπο Χειρόγραφου παραστατικού έτσι ώστε να υπάρχει ακριβής αντιστοίχιση με τα έντυπα μπλοκ των δικών σας χειρόγραφων παραστατικών. Δείτε Σειρές Παραστατικών.

Έκδοση Xειρόγραφου Παραστατικού
Κάθε ΝΕΟ χειρόγραφο παραστατικό παραμένει σε κατάσταση "Πρός Έκδοση" (δεν συμμετέχει στις οικονομικές  κινήσεις, αναφορές κτλ.) μέχρι να το εκδώσετε, οπότε και θα του ανατεθεί η αυτόματη αρίθμηση για το συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής. Όταν το παραστατικό είναι σε κατάσταση "Πρός Έκδοση" μπορείτε να το διαγράψετε.

Από τις Πωλήσεις επιλέξτε το χειρόγραφο παραστατικό που θέλετε να εκδώσετε και ανοίξτε την καρτέλα συναλλαγής. Πατήστε το κουμπί Έκδοση Παραστατικού και από το πτυσσόμενο μενού επιλέξτε Σειρά για αυτό τον τύπο συναλλαγής (π.χ ΤΔΑ, ΔΑ, κτλ.).

Ακύρωση Xειρόγραφου Παραστατικού
Παραστατικό που έχει εκδοθεί και δεν είναι τελευταίο στην ίδια Σειρά ΔΕΝ μπορεί να διαγραφεί.
Μπορείτε να το ακυρώσετε οπότε και δεν συμμετέχει στις οικονομικές  κινήσεις, αναφορές κτλ. Διατηρείται όμως η αρίθμηση για το συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής όπως ακριβώς γίνεται και με τα έντυπα μπλοκ των δικών σας χειρόγραφων παραστατικών.

Από τις Πωλήσεις το χειρόγραφο παραστατικό που θέλετε να εκδώσετε και πατήστε το κουμπί Μετατροπές από τη γραμμή εργαλείων. Από αναδυόμενο μενού επιλέξτε "Ακύρωση χειρόγραφου ΧΧΧ", όπου ΧΧΧ ο τύπος συναλλαγής (π.χ ΤΔΑ, ΔΑ, κτλ.).

Διαγραφή Xειρόγραφου Παραστατικού
Όταν ένα φορολογικό παραστατικό εκδοθεί "κλειδώνεται" αυτόματα έτσι ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες ή λανθασμένες διαγραφές. Στην καρτέλα συναλλαγής εμφανίζεται το εικονίδιο "Κλειδωμένη εγγραφή".

Για να διαγράψετε το εν λόγω παραστατικό κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κλειδωμένη εγγραφή" (απαιτούνται δικαιώματα "Διαχειριστής Προγράμματος") και αμέσως μετά κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διαγραφή".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο τελευταίo παραστατικό της ίδιας Σειράς

Πίσω