Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (30’) (29 €)

2011-08-21 12:53
Προσωπικό από την ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης της DiasSoftware θα συνδεθεί απομακρυσμένα μέσω ΤeamViewer με τον υπολογιστή σας για να σας υποστηρίξει τεχνικά. Η μέγιστη διάρκεια της υποστήριξης είναι 30 λεπτά της ώρας.
Η υπηρεσία δε περιλαμβάνει εκπαίδευση. Υπάρχει ξεχωριστή Yπηρεσία Εκπαίδευσης/Παρουσίασης.
Η υπηρεσία παρέχεται τις καθημερινές μετά τις 6.00μμ και Σάββατο 10.00πμ έως 1.00μμ και κατόπιν συνεννόησης.

Η υπηρεσία προπληρώνεται.
 
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές εργασίες που αντιστοιχούν σε αυτή τη διάρκεια υποστήριξης:
 
       εγκατάσταση και ενεργοποίηση οποιουδήποτε πακέτου ΔΙΑΣ στον υπολογιστή σας
ή
       εγκατάσταση οποιουδήποτε πακέτου ΔΙΑΣ σε φορητό δίσκο USB
ή
       εγκατάσταση οποιουδήποτε πακέτου ΔΙΑΣ σε τοπικό δίκτυο Windows
         (προϋποθέτει την ορθή λειτουργία του τοπικού δικτύου)
ή
       έλεγχος της ορθής επικοινωνίας του ΔΙΑΣ με τον ΕΑΦΔΣΣ
        (προϋποθέτει την εγκατάσταση και ρύθμιση του ΕΑΦΔΣΣ από εξειδικευμένο προσωπικό)
ή
       εγκατάσταση αναβαθμίσεων σε οποιοδήποτε πακέτο ΔΙΑΣ
       (προϋποθέτει την αγορά Ετήσιου Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων)
 
 
Επιλέξτε το Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (30’) (MS-DIAS-INSTALL)
Πίσω