Το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει από ασύρματο δίκτυο;

2011-08-23 11:40

Μπορεί αλλά δε συνιστάται. Τα ασύρματα δίκτυα διακόπτουν συχνά τη σύνδεση με τον Server. Αυτό είναι ανεκτό από εφαρμογές ίντερνετ όπως ο internet explorer ή το email, δημιουργεί όμως πρόβλημα σε βάσεις δεδομένων που μπορεί να μείνουν "ανοιχτές" αν διακοπεί στιγμιαία η σύνδεση.

Για αυτό το λόγο δε συνιστούμε τη χρήση του ΔΙΑ σε ασύρματα δίκτυα.

Πίσω