Πως εγκαθιστώ αναβάθμιση;

2011-08-23 11:43

Αυτόματη αναβάθμιση

Οι αναβαθμίσεις γίνονται αυτόματα μέσω του ίδιου του προγράμματος. Από το μενού της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Ρυθμίσεις > Έλεγχος για αναβαθμίσεις". Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται εισάγετε τον "Κωδικό Ειδικής Αναβάθμισης" (μόνο αν σας έχει δοθεί από την εταιρία μας διαφορετικά αγνοήστε το) και πατήστε ΟΚ.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο παρακάτω παράθυρο:

 
Αναβάθμιση με πρόγραμμα εγκατάστασης

 1. Εκτελέστε την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε ήδη και δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας.
  Από το κεντρικό μενού επιλέξτε "Ρυθμίσεις > Backup Βάσης Δεδομένων".
 2. Κλείστε το λογισμικό και εκτελέστε το αρχείο εγκατάστασης που έχετε "κατεβάσει" στον υπολογιστή σας.
 3. Στην οθόνη επιλογής φακέλου εγκατάστασης επιλέξτε τον ίδιο φάκελο εγκατάστασης που είχατε επιλέξει και στην προηγούμενη εγκατάσταση-αναβάθμιση.

  (στην εικόνα φαίνεται ο εξορισμού φάκελος εγκατάστασης)
 4. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης μέχρι να ολοκληρωθεί.
 5. Εκτελέστε το λογισμικό.
 6. Αν σας ζητηθεί να αναβαθμίστε την βάση δεδομένων επιλέξτε "Ναι"

 

Αναβάθμιση σε δικτυακή εγκατάσταση

Αναβάθμιση μπορούν να κάνουν μόνο οι χρήστες που έχουν ενεργοποιημένο το δικαίωμα χρήστη "Διαχειριστής Προγράμματος"

 1. Η αναβάθμιση γίνεται από μία θέσης εργασίας. Επιλέξετε μία θέση εργασίας και βεβαιώστε ότι σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας το λογισμικό ΔΕΝ χρησιμοποιείται.
 2. Από το μενού της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Ρυθμίσεις > Έλεγχος για αναβαθμίσεις".
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται εισάγετε τον "Κωδικό Ειδικής Αναβάθμισης" (μόνο αν σας έχει δοθεί από την εταιρία μας διαφορετικά αγνοήστε το) και πατήστε ΟΚ.
 4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε "Έλεγχος" και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο πλαίσιο κειμένου του παραθύρου
 5. Το λογισμικό θα "κατεβάσει" αυτόματα τις τελευταίες ενημερώσεις και θα κάνει την αναβάθμιση του λογισμικού.
 6. Εκκινήστε το λογισμικό. Αν σας ζητηθεί να αναβαθμίστε την βάση δεδομένων επιλέξτε "Ναι".
 7. Μεταβείτε σε μία άλλη θέση εργασίας και εκκινήστε το λογισμικό. Θα εμφανιστεί μύνημα "Έχει γίνει αναβάθμιση της βάσης δεδομένων αλλά όχι του προγράμματος". Πατήστε ΟΚ και επαναλάβετε τα βήματα 3 εώς 6.
 8. Επαναλάβατε το βήμα 7 για κάθε μία από τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας.
Πίσω