Σφάλμα διαγραφής Προσφοράς / Συναλλαγής

2009-11-17 12:23

Έκδοση 2.06

Πρόβλημα:

Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο μετατροπών για να δημιουργήσετε μια νέα συναλλαγή, τότε δεν είναι δυνατή η διαγραφή της αρχικής συναλλαγής. Για παράδειγμα αν επιλέξετε "δημιουργία απαίτησης από προσφορά", τότε δε θα μπορείτε να σβήσετε την προσφορά.

Αντιμετώπιση:  
Διορθώθηκε: Θα διορθωθεί σε επόμενη έκδοση
Πίσω