Έκδοση 2.58.00

2020-12-01 23:32
 • Yποστηρίξη της γραμμής εντολών (eline) που αποστέλεται στον φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ1220/2012.
  Η γραμμογράφηση της γραμμής εντολής μπορει να συντεθεί όπως την "περιμένει" κάθε φορολογικός μηχανισμός.
  Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε 'Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ'.
 • Προσθήκη Παραστατικών Με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ:
  Α.Λ.Σ-Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Παροχή Υπηρεσιών)
  T.Π.Υ-Ε. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 • Προσθήκη Παραστατικών Χωρίς Σήμανση:
  Α.Λ.Σ-Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Παροχή Υπηρεσιών)
  Α.ΕΠΙΣΤΡΟΦ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
  T.Π.Υ-Ε. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 • Παραστατικά, εισαγωγή ως Εξοφλημένα
  Η λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί και στους Τύπους Συναλλαγής 'Διάφορες Πωλήσεις', 'Διάφορες Αγορές'
 • Νέες μετατροπές:
  Είσπραξη από Διάφορες Πωλήσεις και Απαίτηση από Διάφορες Αγορές

  Τι είναι οι Μετατροπές; Πώς χρησιμοποιούνται
Πίσω