Έκδοση 2.57.00

2019-10-31 21:09
 • Μηχανογραφημένα Παραστατικά, έκδοση με παρελθοντική Ημ/νία
  Στο παράθυρο 'Τύποι Συν αλλαγών' προστέθηκε νεα επιλογή 'Έκδοση με τρέχουσα ημ/νία'.Εφόσον επιλεγεί ολα τα νέα παραστατικά εκδίδονται με την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος. Εφόσον δεν έχει επιλεγεί η ημερομηνία έκδοσης σε όλα τα νέα παραστατικά μπορεί να οριστεί από τον χρήστη.

  Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ
  Με την χρήση της επιλογής σε παραστατικά που επικοινωνούν με φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) ενδέχεται να υπάρχει ασυμφωνία της Ημ/νίας έκδοσης του παραστατικού και της Ημ/νίας του ΕΑΦΔΣΣ. Συμβουλευτείτε τον λογιστή/φοροτεχνικό σας.
 • Παραστατικά, εισαγωγή ως Εξοφλημένα
  Στο παράθυρο 'Τύποι Συναλλαγών' προστέθηκε νεα επιλογή 'Εισαγωγές ως Εξοφλημένο'.
  Εφόσον επιλεγεί ολα τα νέα παραστατικά εκδίδονται σαν εξοφλημένα χωρίς να μπορεί να αποτσεκαριστεί το πεδίο 'Εξοφλημένο' στην καρτέλα συναλλαγής.
  Εφόσον δεν έχει επιλεγεί, ο χρήστης μπορεί να τσεκάρει/αποτσεκάρει το πεδίο 'Εξοφλημένο' στην καρτέλα συναλλαγής.
  Η χρήση της επιλογής  αφορά την διαμόρφωση της τιμολογιακής διαδικασίας του χρήστη.
 • Έντυπο 'Υπόλοιπα Συναλλασσομένου'
  Υποστηρίζονται περισσότερες σελίδες εκτύπωσης.
 • Άναζήτηση Επαφής' από την κεντρική οθόνη
  H αναζήτηση γίνεται επιπλέον και στα πεδία: Επαγγελματική κατηγ., Γεωγρ.Ζώνη, Πωλητής, Σχέση (π.χ. Πελάτες, Πιθανοί Πελάτες, κτλ.)
 • 'Κινήσεις Προϊόντος'
  Προστέθηκαν οι στήλες 'Ημ/νία Λήξης' και 'Σημειώσεις'. Και οι δύο στήλες συμπληρώνονται στην 'Ανάλυση Παραγγελίας' ανά γραμμή προϊόντος.
 • Ενσωμάτωση Λογισμικού Τελεμετρίας
  Για να βοηθήσετε στη βελτίωση του ΔΙΑΣ, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα τα στατιστικά στοιχεία χρήσης σε εμάς. Τα δεδομένα αυτά μας καθοδηγούν για να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
  Για να βοηθήσετε στη βελτίωση του ΔΙΑΣ, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα τα στατιστικά στοιχεία χρήσης σε εμάς. Τα δεδομένα αυτά μας καθοδηγούν για να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε περισσότερο. Τα δεδομένα που αποστέλλονται είναι ελάχιστα. Σε γενικές γραμμές, στέλνουμε πράγματα όπως το χρόνο εκκίνησης, τα πιο χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά, τα σφάλματα λογισμικού, τα λειτουργικά συστήματα, ανάλυση οθόνης. 
   
  Δεν αποστέλλονται προσωπικές πληροφορίες.

  Άδεια Χρήσης Λογισμικού  Τηλεμετρίας

 

Πίσω