Έκδοση 2.55.00

2017-11-13 00:50
 • Νέα Αναφορά 'Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών (Μ.Υ.Φ.) (Από - Έως)'
  Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρωση και έλεγχο. Δεν επικοινωνεί ούτε αποστέλλει δεδομένα στο TAXIS
 • Νέες Αναφορές:
  - Εισπράξεις Πελατών (Από - Έως)
  - Πληρωμές προς Προμηθευτές (Από - Έως) 
 • Νέες Μετατροπές:
  - Προσφορά σε Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Προσφορά σε Δ.Α
  - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 • Προσθήκη Παραστατικών Χωρίς Σήμανση:
  - Α.Λ.Π. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  - Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 • Αναφορά 'Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή'
  προστέθηκαν οι στήλες "Κωδικός προϊόντος" και "Σημειώσεις" προϊόντος 
 • Αναφορές 'Αναλυτικά Υπόλοιπα Πελάτη' και 'Αναλυτικά Υπόλοιπα Προμηθευτή'
  προστέθηκε η στήλη "Κατηγορία Συναλλαγής" 
 • Μετατροπές 'Δημιουργία Είσπραξης' και 'Δημιουργία Πληρωμής'
  στο κείμενο της νέας είσπραξης/πληρωμής προστίθεται κείμενο 'Αφορά την Απαίτηση/Υποχρέωση με Ημ/νία: ηη/μ/εεεε',
  όπου ηη/μ/εεεε η ημερομηνία δημιουργίας της Απαίτησης/Υποχρέωσης 
 • 'Στοιχεία Επιχείρησης' προστέθηκε το πεδίο "Τράπεζα / Αριθμός Λογαριασμού".
  Εφόσον είναι συμπληρωμένο μπορείτε να επιλέξετε τα παραστατικά στα οποία θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο έντυπο.
Πίσω