Έκδοση 2.54.02

2017-05-07 13:15
Χειρόγραφα παραστατικά
Καταργείται η αντίστοιχη ομάδα και όλα τα χειρόγραφα παραστατικά έχουν πλέον ενσωματωθεί στην ομάδα «Απλές Συναλλαγές». Απλοποιείται ο τρόπος χρήσης τους και καταργείται η υποχρεωτική σύνδεση με σειρά.  
 
Αντί αυτού υπάρχει η δυνατότητα ορισμού δημιουργίας του χειρόγραφου παραστατικού με αυτόματη αρίθμηση. Δείτε περισσότερα εδώ στην παράγραφο Εισαγωγές με αυτόμ. Αρίθμηση
 
Καρτέλα επαφής, πεδία: 'Περιοχή', 'Χώρα', 'T.K.'
Τα πλαίσια συμπλήρωσης κειμένου έχουν αντικατασταθεί με πλαίσια αυτόματης αναζήτησης και συμπλήρωσης κειμένου από τις υπάρχουσες καταχωρημένες τιμές του εκάστοτε πεδίου. 
Πίσω