Έκδοση 2.53

2014-04-09 18:56
Νέα αναφορά Τζίρος ανά Κατασκευαστή
Ο τζίρος προϊόντων ανά κατασκευαστή που πουλήθηκαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 
Νέα αναφορά Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή
Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Πίσω