Έκδοση 2.52

2014-03-13 14:21
Μετονομασία των Oμάδων καί των Τύπων Συναλλαγών
 
Η ομάδα συναλλαγών 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Αθεώρητα)' μετονομάστηκε σε 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Χωρίς Σήμανση)' και η ομάδα συναλλαγών 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (ΕΑΦΔΣΣ)' μετονομάστηκε σε 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)', αντίστοιχα.
Το 'Τ.Π.Υ. (Αθεώρητο)' μετονομάστηκε σε 'Τ.Π.Υ. (Χωρίς Σήμανση)', το 'Δ.Α (ΕΑΦΔΣΣ)' μετονομάστηκε σε 'Δ.Α (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)', κοκ.
 
Νέο παραστατικό με Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ
 
  • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)- (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων)
    Λειτουργεί όπως το πρώην ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
Ακύρωση παραστατικού με Π.Τ. - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.),  για την Ακύρωση παραστατικού πλέον χρησιμοποιείται το Π.Τ. - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Επιλέξτε το παραστατικό προς ακύρωση και την μετατροπή 'Ακύρωση παραστατικού με ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ' από το εικονίδιο Μετατροπές.
Πίσω