Έκδοση 2.51

2014-02-24 11:00
Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποια παραστατικά μπορούν πλέον να εκδίδονται Αθεώρητα, είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
 
Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
  • Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Αθεώρητο)
  • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)- (Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων Αθεώρητο)
    Λειτουργεί όπως το πρώην ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  • Τ.Π.Υ.-Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχής Υπηρεσιών) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Αθεώρητο)
Πίσω