Φίλτρα

2009-07-23 12:56

Έκδοση 2.00

Πρόβλημα:

Όταν γίνεται προσθήκη φίλτρου εύρους ημερομηνίας σε πεδίο ημερομηνίας εμφανίζεται μύνημα λάθους και το φίλτρο ΔΕΝ εφαρμόζεται.

Αντιμετώπιση:  
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.07

Πίσω